Kontakty

Mgr. Tomáš Varga – športový riaditeľ

tel.č.: +421 915 877 934

mail: 1bvk.manager@gmail.com

 

Mgr. Darina Gájerová – koordinátor mládeže

tel.č.: +421 904 308 010

mail: gajerovad.bvk@gmail.com

 

Mgr. Katarína Gájerová

tel.č.: +421 904 308 010

mail: gajerovak.bvk@gmail.com

 

Prvý Bratislavský volejbalový klub

občianske združenie

Suché Mýto  1
811 03 Bratislava – Staré Mesto,
Slovenská republika

 

Športový riaditeľ a manažér klubu:   Mgr. Tomáš Varga

Kontakt:                           1bvk.manager@gmail.com

Tel.:                               +421 915 877 934

IČO / Reg. Nr:           42446236

Banka / Bank:            Slovenská sporiteľňa

Swift:                     GIBASKBX

IBAN:                     SK03 0900 000 000 5072334037