ŠŠK VIVUS JUNIORKY

Naša mládež ŠŠK VIVUS Bratislava

vivus

chce touto cestou vysloviť srdečné poďakovanie

Bratislavskému samosprávnemu kraju

za finančnú podporu projektu Prípravy a účasti dievčat na M SR vo volejbale 2016/2017 v jednotlivých vekových kategóriách.

 

BRATISLAVSKÝ KRAJ NAJLEPŠIE MIESTO PRE ŽIVOT